UNI magazín

Informujeme

Učiace sa Slovensko - Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania

Dokument Učiace sa Slovensko - Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania bol za účelom verejnej diskusie zverejnený v marci 2017. V kapitolách 5 až 8 sa zaoberá reformnými návrhmi pre vysoké školstvo.
CEM sa k týmto návrhom vzťahuje v zverejnených publikáciách.
 

Na stiahnutie