UNI magazín

Informujeme

Kvalita a zodpovednosť

V gescii Centra vedecko-technických informácií SR vznikla publikácia Kvalita a zodpovednosť, ktorej spoluautormi sú aj spolupracovníci CEM. Tento súbor štúdií ponúka viacdimenzionálny pohľad na slovenské vysoké školstvo a tiež jeho porovnanie s trendmi v zahraničí.
 

Na stiahnutie