UNI magazín

Informujeme

 

Publikovali

CEM upozorňuje na zaujímavé publikácie spolupracujúcich partnerov ale aj nezávislých tretích strán, ktoré majú relevanciu k témam rozvoja a riadenia vysokého školstva