UNI magazín

Informujeme

 

Publikovali

CEM upozorňuje na zaujímavé publikácie spolupracujúcich partnerov ale aj nezávislých tretích strán, ktoré majú relevanciu k témam rozvoja a riadenia vysokého školstva

Udialo sa

CEM monitoruje podujatia, ktoré prispievajú k diskusii o rozvoji a riadení vysokého školstva a ktoré prinášajú odborné námety k zvyšovaniu úrovne edukačného manažmentu v  ...

Legislatíva

Dokumenty, ktoré determinujú právny a normatívny rámec riadenia vysokého školstva