Publikácie CEM

naša publikačná činnosť

The State of University-Business Cooperation in Europe

Centrum edukačného manažmentu spolupracovalo v medzinárodnom projekte State of University-Business Cooperation na štúdii, ktorá zahrnula vyše 17 000 respondentov z krajín zapojených do programu Erasmus+. Jedná sa o 28 krajín EÚ plus Bývalú juhoslovanskú republiku Macedónsko, Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Turecko. Štúdia oslovila tak akademikov, ako aj reprezentantov biznis komunity v daných krajinách. Záverečnú správu projektu môžete čítať tu nižšie. Výsledky za Slovenskú republiku sme uverejnili v Informačných listoch CEM č.3 a č.4 už v roku 2017 (nájdete ich v príslušnej sekcii tejto web stránky). Ak Vás zaujímajú aj údaje za iné krajiny, nájdete ich vo forme národných správ tu:  www.ub-cooperation.eu/index/presentations. Ďalšie informácie o projekte sú na stránke www.ub-cooperation.eu.

 

Na stiahnutie