Publikácie CEM

naša publikačná činnosť

Správy a štúdie

CEM vydáva pravidelne sumárne správy k vybraným témam, ako sú trendy v rozvoji a riadení vysokého školstva u nás a v zahraničí, uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl, vývoj kvalifikačných požiadaviek trhu práce pre terciárne vzdelávané pozície a podobne. Súčasťou výstupov CEM sú tiež štúdie založené na vlastných prieskumoch a analýzach dát z dostupných zdrojov tretích strán.
 

Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a vývoj kvalifikačných požiadaviek na vysokoškolákov v SR a v zahraničí – VÝROČNÁ SPRÁVA 2017

Posúdenie skutočnej uplatniteľnosti absolventov vysokoškolského štúdia na trhu práce a zmapovanie kvalifikačných požiadaviek na vysokoškolákov sú dva kľúčové aspekty posudzovania progresu vysokoškolsk ...