Publikácie CEM

naša publikačná činnosť

Vysokoškoláci o štúdiu - prieskum

Informačné listy CEM č. 3/18

Sumarizujeme najdôležitejšie a najzaujímavejšie výsledky z prieskumu medzi slovenskými študentmi vysokých škôl, ktorý sme zrealizovali v spolupráci so spoločnosťou Profesia na vzorke 5330 respondentov. Sú medzi nimi súčasní vysokoškoláci na všetkých stupňoch štúdia a vo všetkých jeho ročníkoch. Vo vzorke sa podarilo zabezpečiť zastúpenie 33 z 35 vysokých škôl v SR. Prieskum sa zameriava na rozhodovanie vysokoškolákov či a kde študovať vysokú školu, na ich očakávania od štúdia a na ich skúsenosti s vysokoškolským štúdiom. Nadväzujeme touto stručnou správou na úvodnú informáciu o prieskume zverejnenú v polovici roku 2018.
 

Na stiahnutie