Publikácie CEM

naša publikačná činnosť

Stav spolupráce univerzít a podnikov na Slovensku – perspektíva univerzít

Informačné listy CEM č. 3/17

Prezentujeme pohľad akademických funkcionárov a akademikov na spoluprácu s podnikovou sférou, pričom výsledky porovnávame s celoeurópskou vzorkou – výsledky štúdie State of University-Business Cooperation.
 

Na stiahnutie