Publikácie CEM

naša publikačná činnosť

Stav spolupráce univerzít a podnikov na Slovensku - perspektíva podnikov - druhá časť

Informačné listy CEM č. 4/17

Druhá čať výsledkov štúdie State of University-Business Cooperation prezentuje nazeranie podnikov na spoluprácu s vysokými školami. Opäť aj v porovnaní s celoeurópskymi výsledkami.
 

Na stiahnutie