Publikácie CEM

naša publikačná činnosť

Medzinárodné hodnotenia vysokoškolských systémov a pozícia Slovenska

Informačné listy CEM č. 2/17

Výsledky medzinárodných komparácií sú pre slovenské vysoké školstvo stále nelichotivé, súčasne však existujú náznaky zlepšovania – uvádzame tri rôzne pohľady na základe aktuálnych rankingov.
 

Na stiahnutie