Publikácie CEM

naša publikačná činnosť

Kompetencie absolventov slovenských vysokých škôl

Informačné listy CEM č. 2/18

Kompetencie absolventov vysokých škôl, ktoré získali vďaka štúdiu a ktoré potrebujú v zamestnaní, nie sú v súlade. Čo sa o tomto probléme dá povedať na základe reanalýzy robustného dátového súboru prinášame v druhých tohoročných Informačných listoch CEM. Ponúkame tiež podnety pre zmeny vo vysokoškolských kurikulách a upozorňujeme na súlad tzv. “T-modelu” s kompetenčnými zhlukmi, ktoré sme faktorovou analýzou identifikovali.
 

Na stiahnutie