Publikácie CEM

naša publikačná činnosť

CROSS RANKING 2017

Informačné listy CEM č. 1/18

Prezentujeme súhrnné hodnotenie najlepších vysokých škôl vo svete a postavenie slovenských univerzít v tomto hodnotení. Metodika CROSS RANKING je originálnym produktom spolupráce Centra edukačného manažmentu FM UK v Bratislave a Střediska vzdělávací politiky PedF UK v Prahe.
 

Na stiahnutie