Publikácie CEM

naša publikačná činnosť

Informačné listy

Informačné listy CEM prinášajú monotematické štúdie a aktuálne novinky k rôznym témam riadenia a rozvoja vysokých škôl.
 

Poľsko reformuje vysoké školstvo

Príklad poľskej reformy vysokého školstva je v mnohom inšpirujúci. Nakoľko náš sused a krajina V4 má niektoré podobné problémy ako Slovensko, dotkla sa reforma aj oblastí, ktoré sú predmetom úvah o po ...

Vysokoškoláci o štúdiu - prieskum

Sumarizujeme najdôležitejšie a najzaujímavejšie výsledky z prieskumu medzi slovenskými študentmi vysokých škôl, ktorý sme zrealizovali v spolupráci so spoločnosťou Profesia na vzorke 5330 respondentov. Sú medzi nimi súčasní vysokoškoláci na všetkých stupňoch štúdia a vo všetkých jeho ročníkoch.

Kompetencie absolventov slovenských vysokých škôl

Kompetencie absolventov vysokých škôl, ktoré získali vďaka štúdiu a ktoré potrebujú v zamestnaní, nie sú v súlade. Čo sa o tomto probléme dá povedať na základe reanalýzy robustného dátového súboru prinášame v druhých tohoročných Informačných listoch CEM. Ponúkame tiež podnety pre zmeny vo vysokoškolských kurikulách a upozorňujeme na súlad tzv. “T-modelu” s kompetenčnými zhlukmi, ktoré sme faktorovou analýzou identifikovali.

CROSS RANKING 2017

Prezentujeme súhrnné hodnotenie najlepších vysokých škôl vo svete a postavenie slovenských univerzít v tomto hodnotení. Metodika CROSS RANKING je originálnym produktom spolupráce Centra eduk ...

Stav spolupráce univerzít a podnikov na Slovensku - perspektíva podnikov - druhá časť

Druhá čať výsledkov štúdie State of University-Business Cooperation prezentuje nazeranie podnikov na spoluprácu s vysokými školami. Opäť aj v porovnaní s celoeurópskymi výsledkami.

Stav spolupráce univerzít a podnikov na Slovensku – perspektíva univerzít

Prezentujeme pohľad akademických funkcionárov a akademikov na spoluprácu s podnikovou sférou, pričom výsledky porovnávame s celoeurópskou vzorkou – výsledky štúdie State of University-Business Cooperation.

Medzinárodné hodnotenia vysokoškolských systémov a pozícia Slovenska

Výsledky medzinárodných komparácií sú pre slovenské vysoké školstvo stále nelichotivé, súčasne však existujú náznaky zlepšovania – uvádzame tri rôzne pohľady na základe aktuálnych rankingov.

Liečba, ktorú nikto nechce?

Slovensko je svetový líder v produkcii absolventov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania; nezvládnutá masifikácia a diverzifikácia vysokého školstva by mala byť kľúčovým impulzo ...

CROSS RANKING 2018

CROSS Ranking 2018 - prichádzame s výsledkami ďalšieho súhrnného hodnotenia najlepších vysokých škôl vo svete a zhodnotením postavenia slovenských univerzít v tomto rebríčku. Metodika je originálnym p ...