Publikácie CEM

naša publikačná činnosť

Informačné listy

Informačné listy CEM prinášajú monotematické štúdie a aktuálne novinky k rôznym témam riadenia a rozvoja vysokých škôl.
 

CROSS RANKING 2017

Prezentujeme súhrnné hodnotenie najlepších vysokých škôl vo svete a postavenie slovenských univerzít v tomto hodnotení. Metodika CROSS RANKING je originálnym produktom spolupráce Centra eduk ...

Stav spolupráce univerzít a podnikov na Slovensku – perspektíva univerzít

Prezentujeme pohľad akademických funkcionárov a akademikov na spoluprácu s podnikovou sférou, pričom výsledky porovnávame s celoeurópskou vzorkou – výsledky štúdie State of University-Business Cooperation.

Stav spolupráce univerzít a podnikov na Slovensku - perspektíva podnikov - druhá časť

Druhá čať výsledkov štúdie State of University-Business Cooperation prezentuje nazeranie podnikov na spoluprácu s vysokými školami. Opäť aj v porovnaní s celoeurópskymi výsledkami.

Liečba, ktorú nikto nechce?

Slovensko je svetový líder v produkcii absolventov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania; nezvládnutá masifikácia a diverzifikácia vysokého školstva by mala byť kľúčovým impulzo ...

Medzinárodné hodnotenia vysokoškolských systémov a pozícia Slovenska

Výsledky medzinárodných komparácií sú pre slovenské vysoké školstvo stále nelichotivé, súčasne však existujú náznaky zlepšovania – uvádzame tri rôzne pohľady na základe aktuálnych rankingov.