Publikácie CEM

naša publikačná činnosť

Informačné listy

Informačné listy CEM prinášajú monotematické štúdie a aktuálne novinky k rôznym témam riadenia a rozvoja vysokých škôl.
 

Stav spolupráce univerzít a podnikov na Slovensku – perspektíva univerzít

Informačné listy CEM č. 3/17 Prezentujeme pohľad akademických funkcionárov a akademikov na spoluprácu s podnikovou sférou, pričom výsledky porovnávame s celoeurópskou vzorkou – výsledky štúdie State ...

Poľsko reformuje vysoké školstvo

Informačné listy CEM č. 4/18 Príklad poľskej reformy vysokého školstva je v mnohom inšpirujúci. Nakoľko náš sused a krajina V4 má niektoré podobné problémy ako Slovensko, dotkla sa reforma aj oblas ...

Vysokoškoláci o štúdiu - prieskum

Informačné listy CEM č. 3/18 Sumarizujeme najdôležitejšie a najzaujímavejšie výsledky z prieskumu medzi slovenskými študentmi vysokých škôl, ktorý sme zrealizovali v spolupráci so spoločnos ...

Kompetencie absolventov slovenských vysokých škôl

Informačné listy CEM č. 2/18 Kompetencie absolventov vysokých škôl, ktoré získali vďaka štúdiu a ktoré potrebujú v zamestnaní, nie sú v súlade. Čo sa o tomto probléme dá povedať na základe reanalýzy ...

CROSS RANKING 2017

Informačné listy CEM č. 1/18 Prezentujeme súhrnné hodnotenie najlepších vysokých škôl vo svete a postavenie slovenských univerzít v tomto hodnotení. Metodika CROSS RANKING je originálnym pr ...

Stav spolupráce univerzít a podnikov na Slovensku - perspektíva podnikov - druhá časť

Informačné listy CEM č. 4/17 Druhá čať výsledkov štúdie State of University-Business Cooperation prezentuje nazeranie podnikov na spoluprácu s vysokými školami. Opäť aj v porovnaní s celoeurópskymi v ...

Medzinárodné hodnotenia vysokoškolských systémov a pozícia Slovenska

Informačné listy CEM č. 2/17 Výsledky medzinárodných komparácií sú pre slovenské vysoké školstvo stále nelichotivé, súčasne však existujú náznaky zlepšovania – uvádzame tri rôzne pohľady na základe a ...

Liečba, ktorú nikto nechce?

Informačné listy CEM č. 1/17Slovensko je svetový líder v produkcii absolventov druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania; nezvládnutá masifikácia a diverzifikácia vysokého školstva by ma ...

CROSS RANKING 2018

Informačné listy CEM č. 1 a 2/19 CROSS Ranking 2018 - prichádzame s výsledkami ďalšieho súhrnného hodnotenia najlepších vysokých škôl vo svete a zhodnotením postavenia slovenských univerzít v tomto r ...

Prieskum medzi absolventmi vysokých škôl - 2019

Informačné listy CEM č. 3 /19  Prieskum medzi absolventmi VŠ - 2019 Centrum edukačného manažmentu v spolupráci so SAV zrealizovalo reprezentatívny prieskum na vzorke slovenských absloventov vy ...