Publikácie CEM

naša publikačná činnosť

 

Informačné listy

Informačné listy CEM prinášajú monotematické štúdie a aktuálne novinky k rôznym témam riadenia a rozvoja vysokých škôl.

Správy a štúdie

CEM vydáva pravidelne sumárne správy k vybraným témam, ako sú trendy v rozvoji a riadení vysokého školstva u nás a v zahraničí, uplatniteľnosť absolventov vysokých škôl, ...

Médiá

CEM má záujem popularizovať výsledky svojej činnosti tak pre odbornú ako aj laickú verejnosť. Tu môžete nájsť vybrané informácie a reakcie týkajúce sa CEM v médiách, na internete a na s ...