Projekty

pripravované a riešené projekty CEM

UBC

State of University-Business Cooperation in Slovakia

Centrum edukačného manažmentu pôsobilo ako národný partner v projekte „University-Business Cooperation - UBC“ (spolupráca univerzít a podnikov), ktorý riešilo spolu s tímom z SPU v Nitre a ďalšími partnermi z 24 európskych krajín. Projekt bol realizovaný pod záštitou Európskej komisie.

CEM sa podieľalo na zbere údajov od respondentov z akademickej sféry a z firemného sektora. Následne analyzovalo zistenia za slovenský súbor respondentov a porovnávalo  ich s výsledkami v celoeurópskom priemere. Z projektu vzniklo niekoľko správ a tiež dve vydania Informačných listov CEM.

V rámci projektu bol tiež reprezentant CEM aktívnym prezentujúcim na konferencii a seminári k problematike UBC v Bruseli.

https://www.ub-cooperation.eu/index/reports 

Na stiahnutie