Projekty

pripravované a riešené projekty CEM

SVP

Středisko vzdělávací politiky Univerzity Karlovy v Praze

Projektová spolupráca CEM a SVP (Středisko vzdělávací politiky Univerzity Karlovy v Praze) začala ihneď po vzniku CEM v roku 2016 a trvá nepretržite. SVP podpísalo na úrovni dekanov fakúlt v roku 2017 memorandum o spolupráci s CEM a viacero jeho expertov participuje na aktivitách CEM.  

Spoločné tímy riešia tvorbu metodík, publikačnú činnosť, vystúpenia na konferenciách, zapojenie v medzinárodných projektoch (napríklad projekt  „University-Business Cooperation in Europe“, kde CEM pôsobilo ako národný partner za SR a SVP ako národný partner za ČR.

V neposlednom rade je hodnotným výsledkom spolupráce tvorba a aplikácia metodiky CROSS RANKING pre hodnotenie svetových univerzít, vrátane analytických správ popisujúcich metodológiu, zistené trendy a pozicionovanie svetových aj našich univerzít.

www.strediskovzdelavacipolitiky.info

 

Na stiahnutie