Projekty

pripravované a riešené projekty CEM

Prieskum k téme Spolupráca univerzít a biznisu na Slovensku – perspektíva univerzít

Prezentujeme výsledky medzinárodnej štúdie State of University-Business Cooperation, ktorá zahrnula vyše 17 000 respondentov z európskych krajín. Slovenské univerzity sú reprezentované výpoveďami učiteľov a tiež výpoveďami akademických funkcionárov. Štúdia prezentuje ich pohľad na spoluprácu s podnikovou sférou, pričom výsledky porovnávame s celoeurópskou vzorkou.
 

Na stiahnutie