Projekty

pripravované a riešené projekty CEM

Prieskum k téme Spolupráca univerzít a biznisu na Slovensku – perspektíva podnikateľských subjektov

Prezentujeme druhú časť výsledkov medzinárodnej štúdie State of University-Business Cooperation, ktorá zahrnula vyše 17 000 respondentov z európskych krajín. Táto časť ukazuje nazeranie podnikov na spoluprácu s vysokými školami, pričom výsledky opäť porovnávame s celoeurópskou vzorkou.
 

Na stiahnutie