Projekty

pripravované a riešené projekty CEM

Prieskumy

CEM aktuálne pripravuje prieskumy, ktorých cieľovými respondentmi budú študenti, absolventi a pedagógovia slovenských vysokých škôl. Odborní spolupracovníci CEM tiež poskytli pre túto sekciu výsledky už zrealizovaných relevantných prieskumov z vlastnej proveniencie, ale tiež získaných z verejných zdrojov a od tretích strán.