Projekty

pripravované a riešené projekty CEM

EDU-LAB

Vysokoškolské štúdium na Slovensku, ako aj v ďalších krajinách podunajskej oblasti, často prebieha značne vzdialené od odbornej praxe. Na túto skutočnosť nadväzuje medzinárodný projekt s názvom „EDU-LAB - New Danubian Governance in Labour Market Relevance of Higher Education“. V ňom sa angažuje široké spektrum partnerov počnúc univerzitami, profesijnými združeniami a zväzmi zamestnávateľov, ako aj verejné inštitúcie v oblasti vzdelávania. Jeho cieľom je prispôsobiť vysokoškolské vzdelávanie potrebám pracovného trhu, a tým podporiť pracovné šance mladých talentov v podunajskej oblasti. Experti Centra edukačného manažmentu riešili pre projekt v spolupráci s partnermi, analytické a prieskumné vstupy a prezentovali výsledky na medzinárodných konferenciách.
 

Na stiahnutie