Projekty

pripravované a riešené projekty CEM

CEM pripravuje a rieši projekty, ktorých výsledkom budú nové a novo spracované údaje pre všetkých, ktorí majú ambíciu a záujem o rozvoj a rozvoj edukačného manažmentu.
 

Prieskumy

CEM realizuje prieskumy, ktorých cieľovými respondentmi sú najmä študenti, absolventi a pedagógovia vysokých škôl. V niektorých prípadoch oslovujeme tiež ďalšie subjekty, ktoré sú významné p ...