Projekty

pripravované a riešené projekty CEM

CEM pripravuje a rieši projekty, ktorých výsledkom budú nové a novo spracované údaje pre všetkých, ktorí majú ambíciu a záujem o rozvoj a rozvoj edukačného manažmentu.
 

EDU-LAB

Vysokoškolské štúdium na Slovensku, ako aj v ďalších krajinách podunajskej oblasti, často prebieha značne vzdialené od odbornej praxe. Na túto skutočnosť nadväzuje medzinárodný projekt s názvom „EDU-L ...

Prieskumy

CEM realizuje prieskumy, ktorých cieľovými respondentmi sú najmä študenti, absolventi a pedagógovia vysokých škôl. V niektorých prípadoch oslovujeme tiež ďalšie subjekty, ktoré sú významné p ...

SVP

Středisko vzdělávací politiky je pracoviskom Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Od svojho založenia v roku 1994 sa venuje trom hlavným oblastiam: Riešenie projektov výskumného a aplik ...