Projekty

pripravované a riešené projekty CEM

CEM pripravuje a rieši projekty, ktorých výsledkom budú nové a novo spracované údaje pre všetkých, ktorí majú ambíciu a záujem o rozvoj a rozvoj edukačného manažmentu.
 

Prieskumy

CEM aktuálne pripravuje prieskumy, ktorých cieľovými respondentmi budú študenti, absolventi a pedagógovia slovenských vysokých škôl. Odborní spolupracovníci CEM tiež poskytli pre túto sekciu výsl ...