Podujatia

konferencie, semináre, workshopy a iné podujatia

Workshop ZAP SR – „Zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre AP“

Zástupcovia CEM sa aktívne zúčastnili workshopu s témou „Zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre AP“ v máji 2019, ktorý organizoval Zväz automobilového priemyslu SR. V rámci riešiteľskej skupiny (za účasti akademických funkcionárov, zástupcov MŠVVaŠ a firemného sektora) participovali na téme „Efektivita stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania vo vzťahu k potrebám trhu práce“ (2019). Výstupy workshopu boli zhrnuté zo strany ZAP SR, vrátane využitia podkladov dodaných CEM.
 

Na stiahnutie