Podujatia

konferencie, semináre, workshopy a iné podujatia

„University-Business Cooperation in Europe“ - medzinárodná konferencia a seminár v rámci rovnomenného projektu pod záštitou EK (Brusel, 2017)

V dňoch 14.12. až 15.11.2017 sa zúčastnil medzinárodnej konferencie a seminára k výsledkom štúdie „THE STATE OF EUROPEAN UNIVERSITY-BUSINESS COOPERATION (UBC)“ náš kolega Peter Obdržálek. Prezentoval výsledky slovenského súboru respondentov v porovnaní s európskymi zisteniami a správu slovenského tímu, ktorý tvorilo CEM spolu s SPU v Nitre.

CEM ako národný partner participovalo tak zberom údajov, ako aj analytickým vyhodnotením a spracovaním popularizačných a odborných výstupov. Na podujatí boli tiež prezentované celoeurópske výsledky štúdie (s vyše 17 000 respondentmi z akademickej sféry a z podnikov), prípadových štúdií a projektu ako celku, výsledky za jednotlivé národné správy (prezentované boli výsledky za Slovensko) a následne boli v rámci seminára v sérii workshopov diskutované zistenia a návrhy pre ďalší rozvoj UBC (spolupráce unniverzít a biznis sektora) v Európe, ako aj možnosti incentív a facilitácie pre UBC, rovnako ako budúcej publikačnej a projektovej spolupráce.

https://www.ub-cooperation.eu
 

Na stiahnutie