Podujatia

konferencie, semináre, workshopy a iné podujatia

Medzinárodný seminár EURASHE vo Vedeckom parku UK

Medzinárodný seminár s názvom „Vysokoškolské vzdelanie ako hybná sila regionálneho rozvoja“, ktorého organizátorom bola EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) v spolupráci s Centrom edukačného manažmentu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultou výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach. Konaný 6. a 7. decembra 2016 sa vo Vedeckom parku UK.

https://cusp.uniba.sk/detail-aktuality/browse/1/back_to_page/aktualne-3/article/medzinarodny-seminar-eurashe-vo-vedeckom-parku-uk/

https://www.eurashe.eu/events/seminars/regional-bratislava-2016/

Dňa 6. a 7. decembra 2016 sa vo Vedeckom parku UK konal medzinárodný seminár s názvom „Vysokoškolské vzdelanie ako hybná sila regionálneho rozvoja“, ktorého organizátorom bola EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) v spolupráci s Centrom edukačného manažmentu na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultou výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach. Záštitu nad podujatím prijalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.