Podujatia

konferencie, semináre, workshopy a iné podujatia

Medzinárodná konferencia „CEE Automotive Supply Chain“ – sprievodný workshop

Na konferencii „CEE Automotive Supply Chain“ (konanenej v x-bionic sphere v Šamoríne, 2018), prebehol sprievodný workshop k téme prepojenia vysokoškolského vzdelávania s praxou.

Na workshope prezentoval prieskumné aktivity CEM kolega Peter Obdržálek a následne moderoval diskusiu a workshop k tejto problematike so zástupcami akademickej sféry (najmä z technických vysokých škôl) a so zástupcami firiem, ktoré pôsobia ako dodávatelia v automobilovom priemysle.
 

Na stiahnutie