Podujatia

konferencie, semináre, workshopy a iné podujatia

Konferencia k vysokému školstvu v Národnej rade SR

 Na pôde Národnej rady Slovenskej republiky bola pod záštitou Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v spolupráci s reprezentáciami zamestnávateľov zorganizovaná 24.5. 2018 konferencia k téme reformy terciárneho vzdelávania. Cieľom konferencie bola prezentácia faktov o stave terciárneho vzdelávania a výmena názorov zamestnávateľov, politikov a akademického sektora na návrhy potrebných zmien v systéme vysokoškolského vzdelávania.

Na konferencii sa zúčastnili mimo iných ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR, zástupcovia sekcie vysokých škôl MŠVVaŠ, poslanci NR SR, zástupcovia rektorov a  Rektorskej konferencie, členovia akademickej obce univerzít, zástupcovia zamestnávateľských zväzov, neziskových organizácií a think tankov a ďalšia odborná verejnosť.

Medzi prezentáciami analytických faktov k stavu vysokoškolského vzdelávania u nás v medzinárodnom porovnaní a k nutným predpokladom analytických a prognostických krokov pri realizácii reformných zámerov boli medzi prezentujúcimi zastúpení naši kolegovia z Centra edukačného manažmentu FM UK – Jan Koucký a Peter Obdržálek. Časť prezentovaných podkladov uvádzame nižšie. 

 

Na stiahnutie