Podujatia

konferencie, semináre, workshopy a iné podujatia

Konferencia k profesijne orientovanému vysokoškolskému štúdiu

Medzinárodná konferencia k profesijne orientovanému vysokoškolskému štúdiu sa uskutočnila 9.10.2018 v hoteli Saffron v Bratislave. Bola zorganizovaná v rámci projektu EDU-LAB, ktorý je kofinancovaný Európskou Úniou v rámci programu Interreg. Cieľom projektu EDU-LAB, do ktorého je zapojených viac ako 20 partnerských organizácii z 10 krajín dunajského regiónu, je zlepšenie šancí mladých ľudí na profesionálne uplatnenie sa v tomto regióne vďaka prepojeniu vzdelávania s praxou. 

Nosnými témami konferencie boli:

  • reflexia stavu slovenského vysokoškolského vzdelávania a uplatnenia jeho absolventov na trhu práce;
  • profesijný bakalár v slovenskom vysokoškolskom vzdelávacom systéme;
  • skúsenosti s profesijne orientovaným vysokoškolským vzdelávaním v Nemecku, v Maďarsku a už aj na Slovensku;
  • aktuálne problémy zavádzania zmien vo vysokoškolskom vzdelávaní a očakávané trendy, ktoré riešia prepojenie vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe a trhu práce.

Na konferencii vystúpili mimo iných, reprezentanti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, zamestnávateľských zväzov, slovenských a zahraničných firiem spolupracujúcich s univerzitami, rovnako ako slovenských a zahraničných univerzít realizujúcich profesijne zamerané štúdium a prepájajúcich štúdium na vysokej škole s praktickou prípravou študentov inovatívnym spôsobom. V záverečnej časti konferencie prebehla panelová diskusia s predstaviteľmi firiem, Ministerstva školstva, zamestnávateľských zväzov, študentov a analytikov, nasledovaná tlačovou konferenciou pre média.

Hlavným odborným príspevkom k téme reflexie súčasného stavu a trendov vo vysokoškolskom vzdelávaní bolo vystúpenie Petra Obdržálka z Centra edukačného manažmentu FM UK, ktorý sa zúčastnil aj panelovej diskusie a tlačovej konferencie.  Vybrané príspevky z konferencie uvádzame tu nižšie.

 

Na stiahnutie