Podujatia

konferencie, semináre, workshopy a iné podujatia

Odborné a popularizačné podujatia sú neoddeliteľnou súčasťou aktivít CEM. Na tomto mieste informujeme tak o našim centrom organizovaných akciách, ako aj o účasti zástupcov CEM na podujatiach iných subjektov. Upozorňujeme tiež na zaujímavé aktivity majúce vzťah k témam, ktoré CEM v rámci odbornej činnosti rieši.
 

Medzinárodný seminár EURASHE vo Vedeckom parku UK

Medzinárodný seminár s názvom „Vysokoškolské vzdelanie ako hybná sila regionálneho rozvoja“, ktorého organizátorom bola EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) v spolupráci ...

Konferencia k vysokému školstvu v Národnej rade SR

Na pôde Národnej rady Slovenskej republiky bola pod záštitou Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v spolupráci s reprezentáciami zamestnávateľov zorganizovaná 24.5. 2018 konferencia k téme reformy terciárneho vzdelávania.

Konferencia k profesijne orientovanému vysokoškolskému štúdiu

Medzinárodná konferencia k profesijne orientovanému vysokoškolskému štúdiu sa uskutočnila 9.10.2018 v hoteli Saffron v Bratislave. Bola zorganizovaná v rámci projektu EDU-LAB, ktorý je kofinancovaný Európskou Úniou v rámci programu Interreg. Cieľom projektu EDU-LAB, do ktorého je zapojených viac ako 20 partnerských organizácii z 10 krajín dunajského regiónu, je zlepšenie šancí mladých ľudí na profesionálne uplatnenie sa v tomto regióne vďaka prepojeniu vzdelávania s praxou.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA: “Better Chances for Young People in the Danube Region”

Medzinárodná konferencia sa konala v Záhrebe v dňoch 15. až 17. mája 2019. Bola záverečným podujatím projektu „EDU-LAB - New Danubian Governance in Labour Market Relevance of Higher Education“, ktorý ...

ZÁVEREČNÝ SEMINÁR „EDU-LAB - New Danubian Governance in Labour Market Relevance of Higher Education“

V rumunskom Sibiu na Univerzite „Lucian Blaga“ sa uskutočnil záverečný seminár projektu EDU-LAB - New Danubian Governance in Labour Market Relevance of Higher Education, na ktorom participovalo vyše 2 ...

„University-Business Cooperation in Europe“ - medzinárodná konferencia a seminár v rámci rovnomenného projektu pod záštitou EK (Brusel, 2017)

V dňoch 14.12. až 15.11.2017 sa zúčastnil medzinárodnej konferencie a seminára k výsledkom štúdie „THE STATE OF EUROPEAN UNIVERSITY-BUSINESS COOPERATION (UBC)“ náš kolega Peter Obdržálek. Prezentoval ...

Medzinárodná konferencia „CEE Automotive Supply Chain“ – sprievodný workshop

Na konferencii „CEE Automotive Supply Chain“ (konanenej v x-bionic sphere v Šamoríne, 2018), prebehol sprievodný workshop k téme prepojenia vysokoškolského vzdelávania s praxou. Na workshope prezen ...

Workshop ZAP SR – „Zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre AP“

Zástupcovia CEM sa aktívne zúčastnili workshopu s témou „Zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily pre AP“ v máji 2019, ktorý organizoval Zväz automobilového priemyslu SR. V rámci riešiteľskej sku ...

Workshopy v rámci projektu „National skills strategies“

OECD National skills strategy V rámci projektu National skills strategy (Národná stratégia zručností), ktorého nositeľom je OECD a partnerom Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, respek ...