Podujatia

konferencie, semináre, workshopy a iné podujatia

Odborné a popularizačné podujatia sú neoddeliteľnou súčasťou aktivít CEM. Na tomto mieste informujeme tak o našim centrom organizovaných akciách, ako aj o účasti zástupcov CEM na podujatiach iných subjektov. Upozorňujeme tiež na zaujímavé aktivity majúce vzťah k témam, ktoré CEM v rámci odbornej činnosti rieši.
 

Medzinárodný seminár EURASHE vo Vedeckom parku UK

Medzinárodný seminár s názvom „Vysokoškolské vzdelanie ako hybná sila regionálneho rozvoja“, ktorého organizátorom bola EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) v spolupráci ...