Podujatia

konferencie, semináre, workshopy a iné podujatia

Odborné a popularizačné podujatia sú neoddeliteľnou súčasťou aktivít CEM. Na tomto mieste informujeme tak o našim centrom organizovaných akciách, ako aj o účasti zástupcov CEM na podujatiach iných subjektov. Upozorňujeme tiež na zaujímavé aktivity majúce vzťah k témam, ktoré CEM v rámci odbornej činnosti rieši.
 

Medzinárodný seminár EURASHE vo Vedeckom parku UK

Medzinárodný seminár s názvom „Vysokoškolské vzdelanie ako hybná sila regionálneho rozvoja“, ktorého organizátorom bola EURASHE (European Association of Institutions in Higher Education) v spolupráci ...

Konferencia k vysokému školstvu v Národnej rade SR

Na pôde Národnej rady Slovenskej republiky bola pod záštitou Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport v spolupráci s reprezentáciami zamestnávateľov zorganizovaná 24.5. 2018 konferencia k téme reformy terciárneho vzdelávania.

Konferencia k profesijne orientovanému vysokoškolskému štúdiu

Medzinárodná konferencia k profesijne orientovanému vysokoškolskému štúdiu sa uskutočnila 9.10.2018 v hoteli Saffron v Bratislave. Bola zorganizovaná v rámci projektu EDU-LAB, ktorý je kofinancovaný Európskou Úniou v rámci programu Interreg. Cieľom projektu EDU-LAB, do ktorého je zapojených viac ako 20 partnerských organizácii z 10 krajín dunajského regiónu, je zlepšenie šancí mladých ľudí na profesionálne uplatnenie sa v tomto regióne vďaka prepojeniu vzdelávania s praxou.

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA: “Better Chances for Young People in the Danube Region”

Medzinárodná konferencia sa konala v Záhrebe v dňoch 15. až 17. mája 2019. Bola záverečným podujatím projektu „EDU-LAB - New Danubian Governance in Labour Market Relevance of Higher Education“, ktorý ...