Partneri

spolupracujeme, participujeme

ZAP SR

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zap sr logo

CEM spolupracuje so Zväzom automobilového priemyslu už od svojho vzniku v roku 2016. Spolupráca nadväzuje na expertnú činnosť v oblasti rozvoja kurikúl VŠ v súlade s potrebami praxe a analytickej činnosti vzhľadom k uplatniteľnosti absolventov (najmä technicky orientovaných) vysokých škôl v SR, ktorej sa naši kolegovia z CEM dlhodobo venujú.

Experti CEM tiež participovali na riešeniach pre medzinárodný projekt „EDU-LAB – New Danubian Governance in Labour Market Relevance of Higher Education“, kde bol ZAP SR jedným z konzorčných partnerov. CEM tiež v rámci tohto projektu spolupracoval s ďalšími konzorčnými partnermi - so Slovenskou technickou univerzitou a s Nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou.
https://www.zapsr.sk/edu-lab/

V súčinnosti s Komisiou pre vzdelávanie ZAP SR spolupracuje CEM na sérii aktivít (semináre, workshopy a ďalšie) v rámci tzv. „Platformy pre vysokoškolské vzdelávanie“ (na základe dohody o spolupráci).