Partneri

spolupracujeme, participujeme

Slovenská poľnohospodárska univerzita

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt spu logo
Partnerstvo CEM s SPU vzniklo v rámci projektu „University-Business Cooperation in Europe“. Obe inštitúcie pôsobili ako národní partneri za Slovenskú republiku a spoločne sa podieľali na zbere údajov z prieskumu medzi akademikmi a reprezentantmi firiem na Slovensku a ich vyhodnotení. CEM potom realizoval v mene oboch partnerov spracovanie záverečných dokumentov a porovnanie s európskymi údajmi vygenerovanými v ďalších 24 krajinách EÚ.

https://www.ub-cooperation.eu/

http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/spolupr%C3%A1ca-univerz%C3%ADt-a-praxe/