Partneri

spolupracujeme, participujeme

RÚZ SR

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Republiková únia zamestnávateľov SR logo

CEM a Republiková únia zamestnávateľov spolupracujú dlhodobo v oblasti expertného posúdenia tém riadenia a rozvoja vysokého školstva, prípadne zmien politík, ktoré by priniesli potrebné reformné zmeny vo vysokoškolskom vzdelávaní.
RÚZ SR využíva analytické materiály CEM ako východiská svojich stanovísk a zámerov, prizýva expertov CEM k diskusii oponentúre koncepcií formulovaných na úrovni zamestnávateľských zväzov a ponúkla CEM participáciu v príprave odborných podkladov pre koncepčné materiály RÚZ a konferencie organizované k relevantným témam riadenia vysokoškolského vzdelávania. CEM pri tom zostáva v pozícii neutrálneho aktéra predkladajúceho faktické zistenia a je len v polohe oponenta, čo sa týka formulovaných záverov, prípadne konkrétnych riešení navrhovaných zo strany RÚZ SR a ďalších zamestnávateľských organizácií.

https://www.ruzsr.sk/