Partneri

spolupracujeme, participujeme

Lepšie školy – PRO ACADEMIA

Spolupráca s neziskovou organizáciou Lepšie školy – PRO ACADEMIA, o.z. spočíva vo výmene skúseností a expertných poznatkov v oblasti riadenia a rozvoja vzdelávania na terciárnej úrovni.

CEM bolo zapojené do viacerých odborných aktivít, ktoré toto občianske združenie realizovalo – v podobe analytických podkladov či popularizačných výstupov. Spolupráca priniesla tiež dodatočné zdroje pre financovanie CEM na FM UK.