Partneri

spolupracujeme, participujeme

CVTI SR

Centrum vedecko-technických informácií SR

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt cvtisr logo

CVTI SR sa stalo partnerom CEM hneď pri jeho vzniku. Na základe dohody o spolupráci a neskôr memoranda o spolupráci zdieľajú partnerské organizácie údaje a podkladové materiály, týkajúce sa predovšetkým štatistických a analytických informácií o vysokom školstve a špecificky vysokoškolskom vzdelávaní a študentoch.
Rovnako sa spolupráca dotkla nadväznosti činnosti CEM na aktivity CVTI SR v národnom projekte „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“, ktorého bolo CVTI SR v rokoch 2013 až 2015 nositeľom. Táto nadväznosť sa týka tak expertnej bázy, ako aj metodologických východísk.

https://www.cvtisr.sk/