Partneri

spolupracujeme, participujeme

ARRA

Akademická ratingová a rankingová agentúra
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt arra logo

Experti CEM spolupracujú partnermi z Akademickej ratingovej a rankingovej agentúry na tvorbe návrhu nového konceptu ratingu/rankingu vysokých škôl v Slovenskej republike a ich súčastí.

Ambíciou projektu je zmeniť pôvodný „ARRA koncept“ tak, aby boli posúdené možnosti reflektovať nielen vedecké výstupy (základného aj aplikovaného výskumu a vývoja), ale tiež výsledky vzdelávania, služby študentom, regionálnu kontribúciu, medzinárodnú otvorenosť, orientáciu na prax a kooperáciu s praxou, uplatnenie absolventov, atď.