Partneri

spolupracujeme, particIpujeme

Partnerom CEM v projektovej a publikačnej činnosti je Středisko vzdělávací politiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy
 

Středisko vzdělávací politiky

Středisko vzdělávací politiky je pracoviskom Pedagogickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Od svojho založenia v roku 1994 sa venuje trom hlavným oblastiam: Riešenie projektov výskumného ...