CEM

Centrum edukačného manažmentu

Vedenie CEM

Centrum edukačného manažmentu je stále relatívne novým pracoviskom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Vedenie je preto konštituované aj s ohľadom na rozvojový projekt, ktorým Univerzita Komenského pracovisko etabluje.
 

Peter Obdržálek

Poverený vedením CEM

Katarína Gubíniová

Koordinátor rozvojového projektu CEM