CEM

Centrum edukačného manažmentu

Míľniky

 • Vznik CEM a zostavenie jadra expertného tímu – október 2016
 • Uzavretie prvej medzinárodnej spolupráce s SVP (Středisko vzdělávací politiky  Univerzity Karlovy v Praze) – december 2016
 • Začali sa prieskumné aktivity CEM – Celonárodný prieskum, zameraný na skupinu vysokoškolských študentov v spolupráci s medzinárodným projektom GUESSS - november 2016
 • Prvá medzinárodná konferencia zorganizovaná CEM - v spolupráci s European Association of Institutions in Higher Education (EURASHE) – december 2016
 • Zapojenie CEM ako národného partnera do medzinárodného prieskumného projektu „University-Business Cooperation in Europe“, realizovaného naprieč 24 krajinami EÚ v gescii EK – január 2017
 • Spustenie periodického vydávania štúdií vo forme Informačných listov CEM – marec 2017
 • Spustenie periodického vydávania výročných správ CEM pod titulom: Uplatniteľnosť absolventov na trhu práce a vývoj kvalifikačných požiadaviek na vysokoškolákov v SR a v zahraničí – apríl 2017
 • Spustenie periodického vydávania výročných správ CEM pod titulom: Vývoj terciárneho vzdelávania na Slovensku v medzinárodnom kontexte – September 2017
 • Spustenie samostatnej webovej platformy CEM – september 2017
 • Aplikácia výstupov CEM do vzdelávacích aktivít FM UK – október 2017
 • CEM realizuje dve hlavné odborné prednášky v rámci konferencie v Národnej rade SR k problematike reforiem vo vysokoškolskom vzdelávaní – máj 2018
 • Zapojenie expertov CEM do aktivít medzinárodného projektu “EDU-LAB - New Danubian Governance in Labour Market Relevance of Higher Education” – september 2018
 • CEM sa podieľa na vytvorení Platformy k VŠ vzdelávaniu v spolupráci so Vzdelávacou komisiou ZAP SR – december 2018
 • Ukončenie fázy rozvojového projektu CEM – jún 2019