CEM

Centrum edukačného manažmentu

Centrum edukačného manažmentu (CEM) vzniklo v závere roku 2016 pri Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. 

Poslaním CEM je predovšetkým vedecká, analytická a tiež informačná činnosť v oblasti riadenia a rozvoja terciárneho vzdelávania.

Na našej novej webovej stránke Vám sprístupňujeme aktuálne materiály CEM a ďalšie relevantné informácie pre  odbornú komunitu aj širšiu verejnosť so záujmom o oblasť vysokoškolských politík a manažmentu vysokých škôl. 

Vybrané, aktuálne témy spracovávame vo forme „Infolistov CEM“. Postupne pribudnú aj ďalšie publikácie v podobe súhrnných správ k špecifickým oblastiam, krátkych aktualít i rozsiahlejších projektov.
 

Vedenie CEM

Centrum edukačného manažmentu je stále relatívne novým pracoviskom Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Vedenie je preto konštituované aj s ohľadom na rozvojový projekt, k ...

Ciele

Cieľom CEM je postupne budovať akademické analytické pracovisko, zamerané na kľúčové problémy a tiež širší kontext edukačného manažmentu. Akcent tém a projektov, ktorým sa venujeme, je v o ...

Míľniky

Vznik CEM a zostavenie jadra expertného tímu – október 2016Uzavretie prvej medzinárodnej spolupráce s SVP (Středisko vzdělávací politiky  Univerzity Karlovy v Praze) – december 2016Začali sa prie ...