Kontakt

kontaktujte nás

PhDr. Peter Obdržálek, PhD. - poverený vedením CEM  
e-mail: Peter.Obdrzalek@fm.uniba.sk

doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. - koordinátorka rozvojového projektu CEM
e-mail: Katarina.Gubiniova@fm.uniba.sk

Tel.: +421 903 123 456

Fakulta managementu
Univerzita Komenského v Bratislave
Odbojárov 10, P.O.BOX 95, 820 05 Bratislava
Slovensko