CEM

Centrum edukačného manažmentu

Peter Obdržálek

Pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Univerzite Komenského (Filozofická fakulta, Fakulta sociálnych a ekonomických vied), Slovenskej technickej univerzite (program Automotive MBA), Paneurópskej vysokej škole (Fakulta psychológie). Absolvoval dlhodobé výskumné pobyty na University of Michigan (USA) a Westfälische Wilhelmsuniversität Münster (Nemecko) a študijné pobyty na Ohio State University (USA) a Garuda Research Institute (Dánsko). Založil konzultačnú spoločnosť Armstrong Competence Consulting, pôsobil ako odborný garant v projekte CVTI SR zameranom na rozvoj prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe a má bohatú lektorskú činnosť, vystupuje na konferenciách k témam rozvoja a riadenia ľudských zdrojov, korporátnej kultúry a identity, organizačného rozvoja a špecificky rozvoja kompetencií v rámci vzdelávania, ako aj hodnotenia výsledkov rozvoja a vzdelávania. V posledných štyroch rokoch venoval najviac energie projektom a analytickým materiálom zameraným na rozvoj terciárneho vzdelávania.