CEM

Centrum edukačného manažmentu

Katarína Gubíniová

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislave, kde získala na Fakulte managementu tituly Mgr., PhDr., JUDr. a PhD. a tiež Trnavskej univerzity v Trnave, kde získala na Právnickej fakulte titul Mgr. Na Fakulte managementu pôsobí od roku 2010, dnes s akademickou hodnosťou docent. Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje problematike kritických, právnych a etických aspektov moderného marketingového manažmentu a udržateľného marketingového riadenia. Je autorkou radu odborných publikácií, spoluautorkou vysokoškolských učebníc. Má za sebou vystúpenia na domácich a zahraničných konferenciách, ako aj dva zahraničné pobyty v Portugalsku na Universidade de Coimbra. Pri príprave a riešení rozvojového projektu CEM má rolu hlavného koordinátora.